[اسم]

sewage system

/ˈsuəʤ ˈsɪstəm/
قابل شمارش

1 سیستم فاضلاب شبکه فاضلاب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان