[اسم]

shoe store

/ʃu stɔr/
قابل شمارش

1 کفش فروشی فروشگاه کفش

  • 1.There is no shoe store near us.
    1. در نزدیکی ما هیچ کفش فروشی ای وجود ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان