[اسم]

silent mode

/ˈsaɪlənt moʊd/
قابل شمارش

1 حالت بی‌صدا (تلفن همراه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان