[اسم]

silicon chip

/ˌsɪlɪkən ˈtʃɪp/
قابل شمارش

1 تراشه سیلیکونی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان