[اسم]

SIM card

/ˈsɪm kɑːrd/
قابل شمارش

1 سیم کارت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان