[اسم]

SMS

(short message service)
/ɛs ɛm ɛs/
قابل شمارش

1 پیامک پیام کوتاه

[فعل]

to SMS

(short message service)
/ɛs ɛm ɛs/
فعل گذرا
[گذشته: SMSed] [گذشته: SMSed] [گذشته کامل: SMSed]

2 اس ام اس دادن پیامک دادن

informal
مترادف و متضاد text text-message
  • 1.He SMSed me every day.
    1. او هر روز به من اس ام اس می‌داد.
  • 2.If you have any comments, just email or SMS.
    2. اگر نظری دارید، فقط ایمیل یا اس ام اس دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان