[اسم]

soccer player

/ˈsɑkər ˈpleɪər/
قابل شمارش

1 بازیکن فوتبال فوتبالیست

  • 1.I used to be a soccer player.
    1. من در گذشته فوتبالیست بودم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان