[عبارت]

somewhat attractive

/ˈsʌmˈwʌt əˈtræktɪv/

1 نسبتا جذاب نسبتا زیبا، نسبتا خوش‌تیپ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان