[عبارت]

speak one's mind

/spik wʌnz maɪnd/

1 حرف دل خود را زدن صادقانه نظر خود را بیان کردن

  • 1.She’s never hesitated about speaking her mind.
    1. او هیچوقت درباره حرف دل خود را زدن تعلل نمی‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان