[اسم]

stained glass

/ˌsteɪnd ˈɡlæs/
غیرقابل شمارش

1 شیشه‌رنگی شیشه نقشینه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیشه رنگی ویترای
  • 1.stained-glass windows
    1. پنجره هایی با شیشه‌رنگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان