[عبارت]

such as

/sʌʧ æz/

1 مثلا همچون

  • 1. ‘There are loads of things to do.’ ‘Such as?’
    1 . «یک عالمه کار برای انجام داریم.» «مثلا؟»
  • 2. Wild flowers such as primroses are becoming rare.
    2 . گل‌های وحشی همچون پامچال دارند خیلی کمیاب می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان