[عبارت]

such as

/sʌʧ æz/

1 مثلا همچون

معادل ها در دیکشنری فارسی: مانند
  • 1.‘There are loads of things to do.’ ‘Such as?’
    1. «یک عالمه کار برای انجام داریم.» «مثلا؟»
  • 2.Wild flowers such as primroses are becoming rare.
    2. گل‌های وحشی همچون پامچال دارند خیلی کمیاب می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان