[اسم]

suicide attack

/sˈuːɪsˌaɪd ɐtˈæk/
قابل شمارش

1 حمله انتحاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: حمله انتحاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان