[اسم]

suicide attack

/sˈuːɪsˌaɪd ɐtˈæk/
قابل شمارش

1 حمله انتحاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان