[فعل]

to swell up

/swɛl ʌp/
فعل ناگذر
[گذشته: swelled up] [گذشته: swelled up] [گذشته کامل: swollen up]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ورم کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: باد آوردن
  • 1.Bacteria can cause gums to swell and bleed.
    1. باکتری‌ها می‌توانند باعث شوند لثه‌ها ورم و خونریزی کنند.
  • 2.Her arm was beginning to swell up where the bee had stung her.
    2. بازویش جایی که زنبور نیشش زده بود، داشت ورم می‌کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان