[اسم]

swing bridge

/swˈɪŋ bɹˈɪdʒ/
قابل شمارش

1 پل متحرک (دارای حرکت افقی) پل گردان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان