[اسم]

swing voter

/ˌswɪŋ ˈvoʊtər/
قابل شمارش

1 رأی‌دهنده سرگردان (بدون وابستگی حزبی)

مترادف و متضاد floating voter
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان