[اسم]

the Taj mahal

/ˌtɑːdʒ məˈhɑːl/
غیرقابل شمارش

1 تاج محل [مکانی دیدنی در هند]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان