[اسم]

talent scout

/ˈtælənt skaʊt/
قابل شمارش

1 استعدادیاب مسئول کشف استعداد، مسئول یافتن افراد مستعد (در خوانندگی، هنرپیشگی و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان