[عبارت]

talk about a

/tɔk əˈbaʊt eɪ/

1 خیلی [برای شدت بخشیدن به چیزی]

informal
  • 1.Talk about a funny movie!
    1. خیلی فیلم خنده‌داری بود!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان