[اسم]

tax haven

/ˈtæks heɪvn/
قابل شمارش

1 گریزگاه مالیاتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان