[اسم]

teacher's pet

/ˈtiʧərz pɛt/
قابل شمارش

1 سوگلی معلم دانش‌آموز موردعلاقه معلم

informal
مترادف و متضاد teacher's favorite student
  • 1.I was never the teacher's pet.
    1. من هرگز سوگلی معلم نبودم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان