[حرف ندا]

thank you

/ˈθæŋ.kˌjuː/

1 متشکرم ممنونم، سپاسگزارم

مترادف و متضاد thanks
 • 1."You look very nice in that dress." "Thank you."
  1. «تو در آن لباس خیلی قشنگ شدی.» «ممنونم.»
 • 2.Thank you for my lovely birthday present.
  2. برای کادوی تولد دوست‌داشتنی (که به من دادی) متشکرم.
 • 3.Thank you for your letter.
  3. ممنونم بابت نامه‌ای که فرستادید.
کاربرد حرف ندای Thank you به معنای متشکرم
حرف ندای "Thank you" به‌معنای "از شما متشکرم" یا "ممنونم" در فارسی است. این عبارت از فعل Thank (به‌معنای تشکر کردن) و از ضمیر you (به‌معنای تو یا شما) ساخته شده‌است. این عبارت در احوالپرسی و در جواب به لطف افراد به‌کار می‌رود.
[اسم]

thank you

/ˈθæŋ.kˌjuː/
غیرقابل شمارش

2 تشکر سپاس

thank you to somebody (for something)
تشکر از کسی (برای چیزی)
 • The actor sent a thank you to all his fans for their letters.
  (آن) هنرپیشه تشکری از تمام هوادارانش برای نامه‌هایشان کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان