[عدد]

three hundred and fifty

/θri ˈhʌndrəd ænd ˈfɪfti/

1 سیصد و پنجاه

  • 1.three hundred and fifty men and women
    1. سیصد و پنجاه مرد و زن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان