[عبارت]

throw one's guts up

/θroʊ wʌnz gʌts ʌp/

1 بالا آوردن استفراغ کردن

informal
  • 1.I threw my guts up after eating that food.
    1 . بعد از خوردن آن غذا بالا آوردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان