[اسم]

tiger shark

/ˈtaɪgər ʃɑrk/
قابل شمارش

1 کوسه ببری ببر کوسه

  • 1.tiger sharks are very dangerous.
    1. کوسه‌های ببری بسیار خطرناک هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان