[اسم]

tight end

/taɪt ɛnd/
قابل شمارش

1 مهاجمی که نزدیک بازیکن تکل‌زن بازی می‌کند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان