[اسم]

tight head

/taɪt hɛd/
قابل شمارش

1 مهاجم سمت راست (ردیف اول اسکرام در راگبی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان