[عبارت]

to a degree

/tu ə dɪˈgri/

1 تا حدی

  • 1.I agree with you to a degree.
    1. من تا حدی با تو موافقم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان