[اسم]

torrential rain

/tɔˈrɛnʧəl reɪn/
غیرقابل شمارش

1 باران سیل‌آسا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان