[اسم]

tourism campaign

/ˈtʊˌrɪzəm kæmˈpeɪn/
قابل شمارش

1 کمپین گردشگری

  • 1.Australia's tourism campaign
    1. کمپین گردشگری استرالیا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان