[اسم]

town hall

/ˌtaʊn ˈhɔːl/
قابل شمارش

1 ساختمان شهرداری تالار شهرداری

  • 1. He said people had the right to know how much restructuring at the town hall cost.
    1 . او گفت مردم حق دارند بدانند بازسازی ساختمان شهرداری چقدر هزینه داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان