[اسم]

trailer truck

/tɹˈeɪlɚ tɹˈʌk/
قابل شمارش

1 تریلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان