[اسم]

train driver

/treɪn ˈdraɪvər/
قابل شمارش

1 راننده قطار

  • 1.My dad's a train driver.
    1. پدرم، راننده قطار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان