[فعل]

to used to

/ˈjuːst tu/
فعل گذرا

1 [فعل وجهی] قبلا، در گذشته

  • 1. I used to live in London.
    1 . من قبلا در لندن زندگی می‌کردم.
  • 2. We used to go sailing on the lake in summer.
    2 . در گذشته تابستان‌ها به قایق‌سواری روی دریاچه می‌رفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان