[اسم]

Valentine's Day

/ˈvælənˌtaɪnz deɪ/
غیرقابل شمارش

1 روز عشاق روز ولنتاین (14 فوریه)

مترادف و متضاد Saint Valentine's Day
  • 1.I want to be with the woman I love on Valentine's Day.
    1. می‌خواهم روز ولنتاین را با زنی که عاشقش هستم، باشم [سپری کنم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان