[اسم]

Valentine’s Day

/ˈvælənˌtaɪnz deɪ/
قابل شمارش

1 روز عشاق ولنتاین

مترادف و متضاد St Valentine’s Day
  • 1.I got my wife a gold necklace on valentine’s day.
    1. روز عشاق برای همسرم یک گردنبند طلا گرفتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان