[اسم]

venetian blind

/vəˌniːʃn ˈblaɪnd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرده کرکره‌ای پرده کرکره

معادل ها در دیکشنری فارسی: کرکره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان