[اسم]

verbal noun

قابل شمارش

1 اسم فعل (دستور زبان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان