[قید]

very little

/ˈvɛri ˈlɪtəl/
غیرقابل مقایسه

1 بسیار کوچک

  • 1.He still is very little.
    1. او هنوز بسیار کوچک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان