[اسم]

vice admiral

/ˌvaɪs ˈædmərəl/
قابل شمارش

1 دریاسالار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان