[اسم]

vice chancellor

/ˌvaɪs ˈtʃænsələr/
قابل شمارش

1 معاون رئیس دانشگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان