[اسم]

vicious crime

/ˈvɪʃəs kraɪm/
قابل شمارش

1 جنایت بی‌رحمانه جنایت ظالمانه، جنایت وحشیانه

مترادف و متضاد horrible crime
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان