[اسم]

walkie talkie

/ˌwɔːki ˈtɔːki/
قابل شمارش

1 دستگاه بی‌سیم (برای مخابره) واکی تاکی

  • 1.What are the legal procedures for using a walkie-talkie?
    1 . روند قانونی برای استفاده از دستگاه بی‌سیم چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان