[اسم]

Wall Street

/ˈwɔːl striːt/
غیرقابل شمارش

1 وال استریت بازار بورس نیویورک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان