[عبارت]

way of life

/weɪ ʌv laɪf/

1 سبک زندگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسلک
  • 1.Is the way of life in Europe different from America?
    1. آیا سبک زندگی در اروپا با آمریکا فرق دارد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان