[اسم]

way out

/weɪ aʊt/
قابل شمارش
[جمع: ways out]

1 راه خروج خروجی

مترادف و متضاد way in
  • 1.There's no way out.
    1. هیچ راه خروجی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان