[عبارت]

way to go

/weɪ tu goʊ/

1 بارک الله احسنت، آفرین

  • 1.Good work, guys! Way to go!
    1. آفرین، بچه‌ها! بارک الله!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان