[اسم]

wedding dress

/ˈwedɪŋ dres/
قابل شمارش

1 لباس عروس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان