[اسم]

wedding reception

/ˈwɛdɪŋ rɪˈsɛpʃən/
قابل شمارش

1 جشن عروسی مهمانی عروسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان