[اسم]

wedding ring

/ˈwedɪŋ rɪŋ/
قابل شمارش

1 حلقه ازدواج

معادل ها در دیکشنری فارسی: حلقه ازدواج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان