[اسم]

welfare program

/ˈwɛlˌfɛr ˈproʊˌgræm/
قابل شمارش

1 برنامه رفاهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان